Siversbo Design

Arbetssätt

Efter många års kundkontakter har jag utvecklat ett arbetssätt som blivit uppskattat.
Kunden har  alltid grepp om vad som ska göras, men det är svårt att visualisera eller utrycka i text. Samtidigt  kan det finnas olika åsikter om vad som är bäst, och en del olösta tekniska problem som gör att man inte kommer vidare.
Mitt koncept bygger på handskisser med översikt och detaljlösningar.
Skisserna är ett steg på vägen, så att vi kan styra konstruktionen till den lösning som alla kan se och värdera.
Vi kompletterar med en lista som beskriver arbetsföljden, då får vi kontroll på att rätt saker kommer att hända. Och även vad som kan bli fel och hur det ska undvikas eller rättas.

FASTA PRISER – SÅ här gör jag

Efter ett möte med kund och behovsorientering så ritar jag tredimensionella skisser.
Skisserna sändes till kund för att starta upp en dialog om funktioner där flera personer får
möjlighet att se vad som är på gång, samt att påverka utformningen. Efter att vi enats om bästa lösningen så lämnar jag vanligtvis fast pris på konstruktion.
Att våga lämna fasta priser på konstruktion är jag ganska ensam om, men det ger kunden ett säkert kort att bygga upp sin kalkyl på .
Efter order görs ett utkast som sänds till kund för granskning och kommentarer. 

Skiss

Skiss

Skiss

Skiss